LÆGEVAGTEN

Hverdage efter kl. 16:00 samt i weekenden og på helligdage kan der  ved  behov  for  lægehjælp ringes  til  Region Hovedstadens Akuttelefonen 1813

Ved  livstruende sygdom  skal der  ringes  112